LUSTROVÝ STMIEVAC S SLB 0587

SLB 0587 Dimmer IC for Halogen Lamps

 
line decor
  HOME  ::  
line decor
   
 

Stmievač s integrovaným obvodom SLB 0587

SLB 0587 Dimmer IC for Halogen Lamps

V stmievači je použitý integrovaný obvod z produkcie fy Siemens. Na doske plošného spoja s rozmermi sa nacháchádza komletný stmievač spolu odrušovacou tlmivkou. Dosku je možné umiestniť do krabice pod omietku pre stenový vypínač a pripojiť na už existujúcu kabeláž. Stmievač je vhodný najmä pre použitie na reguláciu osvetlenia realizovaného halogénovými žiarovkam

JPG_DPS/SLB0587_ROZMIESTNENIE_NA DPS.jpg

JPG_DPS/SLB0587_ROZMIESTNENIE_NA_DPS_1.jpg

JPG_DPS/SLB0587_ROZMIESTNENIE_NA_DPS_2.jpg

JPG_DPS/SLB0587_ROZMIESTNENIE_NA_DPS_3.jpg

SLB 0587 Dimmer IC for Halogen Lamps SLB0587.pdf

STMIEVAČ

Vlastnosti SLB587:

1. Stmievač s fázovo regulovaným triakom

2. Funkcie stmievača je možné ovládať bezkontaktne senzorovo /v uvedenom zapojení nieje využité/ alebo tlačidlom

3. Vývodovo kompaktibilný s klasickým stenovým spínačom /stmievačom možno nahradiť klasický mechanický spínač/

4. Mäkký štart /t.j. postupné nabehnutie napätia /, velmi užitočná funkcia, ktorá šetrí vlákna žiaroviek, tým že obmedzuje veľkosť prúdu cez studené vlákno s nižším odporom.

5. Tri pracovné módy spínača /A,B,C/ volitelné skratovacím kolíkom /jumper/

6. Nožnosť ovládať stmievač z viacerých miest /jednoduchý schodišťový spínač/.

7. Vysoká odolnosť voči rušeniu šíriacemu sa po sieti

8. Možnosť regulácie pre klasické žiarovky

9. Možnosť regulácie pre nízkonapäťové halogénové žiarovky v sériovom zapojení na primárnej strane transformátora

10. Púzdrenie DIP-8 alebo DSO-8 /SMD prevedenie/, z zapojení je použitý DIP-8

Popis zapojenia a funkcie stmievača v mode B /vývod 2 je nezapojený/

- krátky dotyk 60....400ms - obvod zabezpečí pomalý nábeh osvetlenia do hodnoty, ktorá je uložená v pamati /hodnota, pri ktorej došlo napesledy k vypnutiu/. V prípade, že medzitým došlo k výpadku elektrickej energie zapamätaná hodnota sa vymaže a obvod plynule nabehne do maxima. Opätovným krátkym stlačením tlačidla dôjde k vypnutiu pritom sa zapamätá hodnota pri vypnutí.

- dlhšie stlačenie ako 400ms - obvod začne pracovať ako stmievač od najmenšieho jasu do maxima a späť celý cyklus trvá asi 8 sekúnd, pričom v maxime sa na chvíľu zastavuje. Ak dôjde k uvolneniu tlačidla v lubovoľnom čase počas cyklu hodnota zostane na nastavenej úrovni.

Doporučujem použiť mód B, ktorý sa nám javil ako najvhodnejší pre použitie pre reguláciu osvetlenia /pin 2 IO1 nezapojený/. Doska počíta aj s možnosťou použiť mód C zasunutím skratovacieho jumpra J1. v prípade, že sa niekto rozhodne pre mód A je potrebné urobiť prepoj vodičom zo strany plošného spoja.

Celková schéma zapojenia stmievača je na obr.:1 pri jeho konštrukcii bol použitý integrovaný obvod SLB 0857 firmy SIEMENS. Obvod je dodávaný v púzdre s 8 vývodmi v prevedení DIP-8 alebo DSO-8. V uvedenej konštrukcii je použitý typ DIP-8. Na konektor CON1 sa pripájajú vodiče, ktoré boli na pôvodnom mechanickom stenovom spínači. Stmievač je tak potom zapojený do série so zátažou. Na konektor CON 2 sa pripája tlačidlo na ovládanie stmievača.

Oživenie a nastavenie

Doska plošného spoja je na obr.: 2, rozmiestnenie súčiastok na doske plošného spoja je na obr.: 3.

Ak na zhotovenie použijeme kvalitné súčiastky a ich montáž bude vykonaná čisto, bude pracovať na prvé zapojenie. Keďže nemá žiadne nastavovacie prvky zaobídeme sa bez meracích prístrojov a postačí nám jednoduchý merací prístroj, ktorý len použijeme na overenie napájacích napätí, prípadne na zmeranie odberov prúdu. Pri návrhu dosky bola sledovaná požiadavka na čo najmenšie rozmery dosky aby sa dala umiestniť do krabice pod omietky pre stenový spínač, preto sú v zapojení použité odpory v prevedení SMD. Odrušovacia tlmivka Tl1 musí mať indukčnosť cca 6mH je navinutá na železnoprachovam jadre 20 x 6 cca 50záv. CuL 0,75mm. Tlmivku je nutné bezpodmienečne použiť nielen preto aby stmievač neprodukoval rušenie, ktoré by sa šírilo po sieti ale aby vôbec pracovalo. Jej nepoužitie môže mať za následok zničenie triaku TR1.

POZOR!!!

Pri manipulácii zo stmievačom je treba mať na zreteli že ide o zariadenie, ktoré je galvanicky spojené so sieťou, preto treba dávať pozor aby nedošlo k úrazu s elektrickým prúdom!

Záver:

Kompletnú stavebnicu je možné objednať u firmy:

Písomne na adrese:

A.M.I.S., spol. s r. o.

Kalinčiaka 5

SR 971 01 Prievidza

Telefonicky:

tel./fax: 046 / 54 224 89, mobil: 0905 623 676, 0905 239 516,

Použitá literatúra:[1] SIEMENS CD ROM Tecnical Product Information Edition 8, Semiconductor Group, Siemens, AG

ZOZNAM SÚČIASTOK STMIEVAČ S SLB 0587


R1, R01 2K /PARALELNE/ 2 
R2 1M5 1 
R3 22R 1 
R5 120K 1 
R6 470K 1 
R7, R8, R9 4M7 /IBA V PRIPADE POUŽITIA SENZOROVÉHO OVLÁDANIA/ 0 
R10 330K 1 
D1 5V6 1 
D2 1N4148 1 
D3 1N4148 1 
C1 100NF/ 250V AC /18x6x12/ RM15 1 
C2 100NF / 250V AC /18x6x12/ RM15 1 
C3 100M /6.3V 1 
C4 6N8 1 
C5 100NF.......220NF 1 
C6 100NF 1 

CON1, CON2 KONEKTOR RIA 02 2 
L1 TLMIVKA 2,2......6mH 1 
TR1 TRIAK TIC206M 1 
IO I SLB 0587 1 
DPS 1 

www.amys.sk , email: info@amys.sk, amys@amys.sk