elektronická zabezpečovacia signalizácia (PARADOX) - diaľkovo ovládatelné brány /fy CAME/ - kamerové systémy CCTV

Predmet činnosti

EZS - elektronická zabezpečovacia signalizácia (fy PARADOX)

Kompletná dodávka elektronickej zabezpečovacej signalizácie fy PARADOX SECURITY SYSTEMS, vypracovanie cenovej ponuky na základe predbežnej obhliadky objektu, vypracovanie projektu, samotná dodávka montáž a oživenie systému, zaškolenie obsluhy, samozrejmosťou je poskytnutie 48 mesačnej záruky a ďalšieho odborného servisu po uplynutí záruky. Naša firma sa zaoberá montážou EZS od roku 1993.

Kanadská firma PARADOX SECURITY SYSTEMS vyrába elektroniku na ochranu objektov proti vlámaniu, patrí k najvýznamnejším spoločnostiam v odbore elektronického zabezpečenie objektov. Profesionálny a nekompromisný prístup k inováciám a spolahlivosť nás presvedčil za dlhé roky že dodávame a montujeme takmer výlučne zariadenia od tejto firmy. Výrobný program kompletne pokrýva potreby klientov po stránke veľkosti objektu, aj stupňa zabezpečenia. Systémy firmy PARADOX montujeme od vzniku firmy od roku 1993 a vynikajú náskokom pred vlámačmi, širokými možnosťami pre montážne firmy, jednoduchým ovládaním na strane užívateľa a nandštandardnou podporou nášho dodávateľa .

Kamerové systémy DAHUA

Ponuka  IP kamerových systémov, HDCVI kamerových a  záznamových zariadení, príslušenstva značiek  Dahua pre komplexné riešenie kvalitného monitorovacieho systému. Individuálne návrhy kamerových systémov sú neoddeliteľnou súčasťou našej ponuky.

Diaľkovo ovládatelné externé /vonkajšie/, garážové a rolovacie brány a závory (fy CAME)

V súčasnosti dodávame a montujeme širokú škálu diaľkovo ovládateľných bránových systémov, bezpečnostných mreží a cestných závor pre administratívne budovy, priemyselné budovy , sklady a súkromné domy od firmy CAME . Dodávku zabezpečujeme komplexnei, čím ponúkame svojim odberateľom všetky výhody vyplývajúce z dodávky od jedného dodávateľa.

Základom produktov tejto kategórie je bezpečnosť a schopnosť ladiť s prostredím, v ktorom sa nachádzajú. Brány a pohony spĺňajú náročné európske technické štandardy a disponujú systémom zabezpečenia voči zovretiu, ktorý zabráni zraneniu ľudí zachytených bránou prípadne poškodeniu majetku. Ďalším z bezpečnostných prvkov je ovládanie bezpečným 24 V napätím.Samozrejmosťou je že systém obsahuje bezpečnostnú optozávoru a možnosť nastavenia časového intervalu zavretia brány. Ovládanie brány je možné samozrejme s dialkovým ovládačom alebo klúčovým spínačom. Samotná inštalácia je rýchly proces a postačí vybrať samotný motor. V ponuke Came sú automatické motory rôznych výkonov, použitia a pohybovej geometrie, je možné ich vidieť na domovskej webstránke www. came.com.

EPS - protipožiarna signalizácia , TV káblové rozvody, PC štrukturovaná kabeláž kamerové CCTV rozvody,

Kompletná dodávka elektronickej protipožiarnej sifnalizácie od vypracovania projektu až po dodávku celého diela od fy Tyco International Ltd.

Sledovanie vnútorných a vonkajších priestorov uzavretým kamerovým systémom (CCTV) s kamerami v štandardnom rozlíšení a záznamom na digitálny videorekordér s harddiskom alebo s IP kamerami s HD rozlíšením a záznamom na PC. U všetkých kamerových systémoch je možnosť diaľkového prehliadania a správy prestredníctvom siete internet.

Počítačová štrukturovaná kabeláž, telefónne rozvody, montáž TV a SAT káblových rozvodov pre spoločný a individuálny príjem

Dochádzkové systémy, kontrola vstupu pre bytové domy prostredníctvom dotykových kľučov DALLAS, dorozumievacie audio alebo video zariadenie

NF technika - stavebnice nf,

stavebnice nf. zosilňovačov 2 x 150W s hybridnými obvodmi SANYO

2x60W s monolitickými obvodmi LM XX86 fy NSC

2x350W zosilňovač s diskrétnymi súčiastkami 4x25W zosilňovač do automobilu

.

. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .