elektronická zabezpečovacia signalizácia (PARADOX) - diaľkovo ovládatelné brány /fy CAME/ - kamerové systémy CCTV

Charakteristika firmy.

Základné údaje:

Názov: A.M.I.S., spol. s r. o.
Vznik firmy: A.M.I.S., spol. s r. o. vznikla dňa 27.8. 1993
Prevádzka: Kalinčiaka 5, 971 01 Prievidza,
mobil 1: 0905 623 676 Ing. KOSMEL Anton
mobil 2: 0905 239 516 Ing. DUBEC Marián
Štatutárny zástupca:
Ing. DUBEC Marián, Ing. KOSMEL Anton
IČO : 31 591361
IČ DPH : SK2020467746
Bankové spojenie: Tatrabanka Prievidza č.učtu.:  262 554 113 / 1100

Predmet činnosti:
kompletná dodávka elektronickej zabezpečovacej signalizácie fy PARADOX, Canada, vypracovanie cenovej ponuky na základe predbežnej obhliadky objektu, vypracovanie projektu, samotná dodávka - montáž a oživenie systému, zaškolenie obsluhy, samozrejmosťou je poskytnutie ročnej záruky (oprava poruchy do 24 hod.) a ďalšieho odborného servisu po uplynutí záruky
kompletná dodávka elektronickej protipožiarnej signalizácie od vypracovania projektu až po dodávku celého diela
dodávka uzavretých televíznych okruhov /CCTV/, rozvody drôtového rozhlasu
dochádzkové systémy a systémy pre kontrolu vstupu
dodávka a montáž diaľkovo ovládateľných brán a závor od fy CAME, Taliansko
montáž TV, SAT káblových rozvodov pre spoločný a individuálny príjem
Certifikáty a doklady fy A.M.I.S., s.r.o.
Na požiadanie Vám môžeme predložiť nasledujúce doklady, ktoré firmu oprávňujú pracovať v uvedených oblastiach:
Výpis z obchodného registra (Okresný súd Trenčín vložka číslo 2395/R) deň zápisu 27.08.1993
Živnostenský list
Koncesná listina
LICENCIA na prevádzkovanie technickej služby č. PT 000199 zo dňa 20.12.2006
Osobitné oprávnenie na výkon činnosti: Projektovanie, inštalácie, opravy a kontroly elektrickej požiarnej signalizácie  ZETTLER (systémy LOOP 500, ZETFAS 1000/3000 a ZETLER Expert) vydané TYCO FIRE ITEGRATED SOLUTION s.r.o.