elektronická zabezpečovacia signalizácia (PARADOX) - diaľkovo ovládatelné brány /fy CAME/ - kamerové systémy CCTV

Kontrola vstupu pre bytové domy

Dochádzkové systémy, kontrola vstupu pre bytové domy prostredníctvom dotykových kľučov DALLAS, dorozumievacie audio alebo video zariadenie

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PRVKY
Komunikácia s návštevou

Digitálny komunikačný systém DDS v dome je veľmi dôležitý pre dorozumievanie sa s návštevou a zabezpečenie kontrolovaného vstupu návštevy do objektu z bytu a adresné otvárania z bytu.     sipka viac o digitálnom komunikačnom systéme DDS

Identifikácia vstupujúcich osôb

Jedným z veľmi významných technických prvkov celého projektu je prístupový systém, ktorý zabezpečuje veľmi dôležitú identifikáciu osôb oprávnených vstupovať a pohybovať sa v dome.     sipka viac o prístupovom systéme DEK SIEŤ

Zábrana a elektromagnetický zámok

Praxou sme sa presvedčili, že zábranový prvok - elektrický zámok, musí mať pevnú konštrukciu a nesmie obsahovať veľa mechanických častí a musí umožňovať signalizáciu stavu dverí.     sipka viac o elektromagnetických zámkoch

Monitorovanie a digitálny záznam

Monitorovanie a zaznamenávanie udalostí v digitálnej podobe má výhodu v tom, že obraz z rôzne umiestnených kamier je zaznamenaný len v prípade, ak v zornom poli kamery dochádza k pohybu.     sipka viac o monitorovacej technike